چالش بزرگ ترامپ؛ کرونا🔹 سراسر - دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا دموکرات ها را متهم کرده است که در پی شکست تلاش های او برای مقابله با همه گیری ویروس کرونا هستند.

آقای ترامپ افزود: می خواهند شکست بخوریم تا آنها در انتخابات پیروز شوند، که البته پیروز هم نخواهند شد.رییس جمهوری آمریکا نیمه شب دوشنبه هم در چند توییت به گروهی از جمهوری خواهان که از عملکرد او در برابر ویروس کرونا انتقاد کرده بودند، حمله کرد.

تعداد مبتلایان ویروس کرونا در آمریکا به حدود یک میلیون و ۲۳۶ هزار نفر رسیده است و تعداد قربانیان این همه گیری هم سه شنبه از رقم ۷۲ هزار نفر فراتر رفت.

آمار کشته شدگان از کرونا در آمریکا ۲۱۸ در میلیون نفر است که در مقایسه با کشورهایی چون روسیه (۱۰ در میلیون نفر) ، آلمان (۸۳ در میلیون نفر)، کانادا (۱۰۷ در میلیون نفر) بسیار بیشتر است