چگونگی ثبت نام برای کمکهای مالی دولت کانادا🔹 سراسر-

کانادایی ها می توانند از روز دوشنبه ثبت نام برای کمک های مالی اضطراری را آغاز کنند. نخست وزیر، جاستین ترودو، می گوید که دولت همچنین در حال بررسی راههایی است تا افرادی دیگر، مانند دانشجویان را که در برنامه های حمایتی قرار نگرفته اند پوشش دهد.طرح حمایتی دولت کانادا (CERB) به افرادی که درآمد خود را به دلیل بیماری کووید ۱۹ از دست داده اند حدود ۲۰۰۰ دلار در ماه و به مدت ۱۶ هفته اختصاص میدهد.


کانادایی های واجد شرایط بیمه بیکاری(EI) می توانند برای پوشش بیکاری درخواست دهند و برای چهار ماه قبل از شروع مزایای بیمه بیکاری(یعنی زمانی که پرداخت بیمه بیکاری بعد از آن آغاز میشود) مزایای حمایتی CERB را دریافت می کنند.

متقاضیان می توانند از روز دوشنبه ساعت ۶ بامداد به وقت (ایسترن تایم) یعنی ساعت ۳ بامداد به وقت ونکوور برای مزایای حمایتی CERB بر اساس ماه تولدشان به ترتیب ثبت نام کنند. این ترتیبات برای جلوگیری از ازدحام و کاهش بار همزمان در اینترنت اتخاذ شده است.

متقاضیان متولد ژانویه تا مارس روز ۶ آوریل ،

متقاضیان متولد آوریل تا ژوئن روز ۷ آوریل ،

متقاضیان متولد ژوئیه تا سپتامبر روز ۸ آوریل ،

متقاضیان متولد اکتبر تا دسامبر روز ۹ آوریل ،
ترودو گفت: كانادایی ها می توانند انتظار داشته باشند طی سه تا پنج روز از طریق واریز مستقیم یا در طی ده روز از طریق پست حمایتهای مالی را دریافت كنند. او افزود که برای واجد شرایط بودن ، متقاضیان باید کار کرده و کل درآمد را از دست داده باشند.