چین اپیدمی ویروس کرونا را پشت سرگذاشته است🔹 چین اعلام کرده که اپیدمی ویروس کرونا در داخل مرزهای این کشور مرحله اوج خود را پشت سر گذاشته است. گزارش شده که در سراسر این کشور امروز پنج شنبه (۱۲ مارس) تنها ۱۵ مورد جدید ثبت شده است. موارد جدید ابتلا در شهر ووهان برای اولین بار از زمان شیوع این ویروس تک رقمی شده است. دولت چین محدودیت های اعمال شده بر روی میلیون ها نفر را برداشته و آن ها را به بازگشت به سر کار و انجام کسب و کار تشویق می کند.