کانادا برای مواجهه همه جانبه با کرونا آمادگی دارد

🔹یک مقام عالی بهداشت کانادا می گوید، در حالی که دولت فدرال برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در تلاش است ، اما در صورت عدم موفقیت در مهار آن، برنامه مواجهه همه جانبه نیز در دست تهیه دارد.

هوارد نجو ، معاون وزیر بهداشت که با نمایندگان پارلمان سخن میراند، گفت: کانادا برای مقابله با این ویروس در "وضعیت خوبی" است. ، تاکنون فقط بیماری ۱۲ مورد تأیید شده و هیچ مستندی مبنی بر گسترش ویروس وجود ندارد. اما درصورت تشدید این اوضاع در داخل کشور و جهان می تواند به سرعت تغییر جهت دهد.

نجو گفت: "ما نمی توانیم این کار را با چشمان بسته انجام دهیم و آنچه را که از هفته ها و ماه ها اتفاق می افتد را تشخیص ندهیم

او افزود که کمیته مشاوره ویژه ای متشکل از مسئولان بهداشت عمومی فدرال ، استانی و منطقه ای تشکیل شده است.