کانادا برای مواجهه همه جانبه با کرونا آمادگی دارد

🔹یک مقام عالی بهداشت کانادا می گوید، در حالی که دولت فدرال برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در تلاش است ، اما در صورت عدم موفقیت در مهار آن، برنامه مواجهه همه جانبه نیز در دست تهیه دارد.

هوارد نجو ، معاون وزیر بهداشت که با نمایندگان پارلمان سخن میراند، گفت: کانادا برای مقابله با این ویروس در "وضعیت خوبی" است. ، تاکنون فقط بیماری ۱۲ مورد تأیید شده و هیچ مستندی مبنی بر گسترش ویروس وجود ندارد. اما درصورت تشدید این اوضاع در داخل کشور و جهان می تواند به سرعت تغییر جهت دهد.

نجو گفت: "ما نمی توانیم این کار را با چشمان بسته انجام دهیم و آنچه را که از هفته ها و ماه ها اتفاق می افتد را تشخیص ندهیم

او افزود که کمیته مشاوره ویژه ای متشکل از مسئولان بهداشت عمومی فدرال ، استانی و منطقه ای تشکیل شده است.


با رعایت فاصله اجتماعی صد در صد توسط تک تک اعضای جامعه خواهیم توانست دیاگرام صعود بیماری را به خطی صاف تبدیل کنیم. بیایید در دو هفته آینده برای رسیدن به این هدف مشترک متحد شویم 
دکتر آدریان دیکس، و دکتر بانی هنری
"The evidence is clear: with every person in British Columbia 100 percent committed to physical distancing, we can flatten the curve. Over the next two weeks we must be united in this one goal."
B.C. provincial health officer Dr. Bonnie Henry and Minister of Health Adrian Dix

Subscribe to Our Newsletter

© 2023 by TheHours. Proudly created with Wix.com

با صفحات تلگرام و فیس بوک سراسر همه جا مطلع باشید

  • Instagram
  • telegram
  • Facebook سراسر

ENDtoENDMarketing.ca