کاهش بیکاری برای چهارمین ماه متوالی در کانادا


🔹 سراسر - دولت کانادا امروز جمعه اعلام کرد در ماه آگوست ۲۴۵.۸۰۰ شغل جدید ایجاد شده است. این چهارمین ماه افزایش متوالی بازار کار کانادا است.در ماه آگوست ، افزایش اشتغال برای زنان با سرعت بیشتری نسبت به مردان افزایش یافت، کما اینکه بازار کار آنان با شیب بیشتری سقوط کرده بود. اشتغال برای زنان در سن کار ۹۵.۶ درصد از سطح قبل از همه گیری است ، در حالی که اشتغال در مردان در سن کار در۹۶.۶ درصد از سطح ماه فوریه ، قبل از همه گیری، است.

اشتغال تمام وقت در مقایسه با ۴۰.۰۰۰ موقعیت جدید کار پاره وقت ۲۰۵.۸۰۰ افزایش یافته است. بخش خدمات ایجاد کننده ۲۱۸.۱۰۰ شغل جدید بوده است در حالی که اشتغال در بخش تولید فقط ۲۷.۶۰۰ شغل رشد کرد.

در همین حال ، نرخ بیکاری در کانادایی های غیر سفیدپوست به مراتب بیشتر بود ، عربها با ۱۷.۹٪ و سیاه پوستان با ۱۷.۶٪.

به نظر میرسد بازگشت اشتغال به طور کامل به سطح قبل از همه گیری چالش هایی دارد ، به ویژه اگر موج دوم کووید ۱۹ در پاییز یا زمستان وجود داشته باشد.


بریتیش کلمبیا

نرخ بیکاری بریتیش کلمبیا از ۱۱.۱ درصد در ماه گذشته به ۱۰.۷ درصد کاهش یافته است اما نرخ بیکاری در ونکوور افزایش یافته است.

بر اساس گزارش مرکز آمار کانادا، ۱۰.۵۰۰ شغل در ونکوور ایجاد شده است اما گسترش افراد جویای کار منجر به افزایش بیکاری محلی از ۱۱.۶ درصد در جولای به ۱۲.۴ درصد در آگوست شده اند.

در مجموع ۱۵.۳۰۰ شغل در ماه گذشته در بریتیش کلمبیا ایجاد شد اما این استان از آگوست سال قبل تا آگوست امسال ۱۶۹،۶۰۰ شغل خود را از دست داده است.

نرخ بیکاری جوانان نیز در بریتیش کلمبیا ظاهرا در حال بهبود است. از جولای تا آگوست ۴۸۰۰ شغل ویژه پانزده تا بیست و چهار ساله ها از بین رفته است. اما از آنجا که جوانان کمتری بدنبال کار هستند نرخ بیکاری از ۲۴.۱ درصد به ۲۲.۶ درصد رسید.

آمار نشان میدهد از جولای تا آگوست امسال بازار کار در مشاغل تولیدی به اندازه ۶۰۰۰ شغل و در بخش خدمات اقامتی و غذایی به میزان ۶۴۰۰ شغل افزایش یافته است در حالی که ۱۰.۴۰۰ نفر در بخش خرده فروشی بیکار شده اند.