کاهش نرخ مجدد بهره در کانادا


بانك كانادا به طور غیر منتظره مجددا نرخ بهره بانك مركزی را با ۵۰ واحد کاهش به ۰/۷۵ درصد رساند.

بانک مرکزی در جلسه‌ای که پیش از این در تاریخ ۴ مارس برگزار شده بود ، نرخ بهره را از ۱/۷۵ به ۱/۲۵ درصد کاهش داده بود.

این بانک اعلام کرد که این تصمیم برنامه ریزی نشده ، اقدامی پیشگیرانه است که با توجه به شوک های منفی اقتصاد کانادا ناشی از بیماری همه گیر کرونا و افت شدید قیمت نفت ، اتخاد شده است."

از زمان بحران مالی در سال ۲۰۰۹ این اولین باری است که بانک ، نرخ بهره را به صورت فوق العاده و خارج از زمانبندی معمول تغییر میدهد.