کدام مقامات ایران کرونا گرفته‌اند؟ (به نقل از خبرگزاری فارس)