کرونا در بریتیش کلمبیا و کانادا

🔹 سراسر -نگاه آماری به بیماری کووید ۱۹ در بریتیش کلمبیا و کانادا


نگاهی به آمار مبتلایان و درگذشتگان در بیست و چهار ساعت گذشته و در مجموع به تفکیک استانها


چگونگی سیر شیوع بیماری در کانادا و بریتیش کلمبیا طی یک ماه گذشته از ۴ مارس تا ۴ آوریل

Subscribe to Our Newsletter

© 2023 by TheHours. Proudly created with Wix.com