کرونا در بریتیش کلمبیا و کانادا ۱۶ آوریل


🔹 سراسر - امروز پنجشنبه ۱۶ آوریل دکتر بانی هنری و دکتر آدریان دیکس اخبار مربوط به بیماری کووید ۱۹ را در استان بریتیش کلمبیا به روز رسانی کردند. بر این اساس در حال حاضر با افزوده شدن ۱۴ نفر به تعداد بیماران، مجموع آنها در استان به ۱۵۷۵ نفر رسیده است. با جان باختن سه نفر دیگر، تعداد درگذشتگان نیز به ۷۸ نفر افزایش یافت.گفتنی است که درصد قابل توجهی ازجان باختگان مربوط به خانه های سالمندان است. تا پنجشنبه ۱۲۰ بیمار در بیمارستانهای این استان بستری هستند که ۵۶ نفر از آنان در بخش مراقبت های ویژه به سر میبرند. در ضمن حداقل ۹۸۳ بیمار سلامت خود را باز یافته اند.