کرونا در بریتیش کلمبیا، ۱۱ آوریل


🔹 سراسر - دکتر بانی هنری ، مدیر بهداشت استان ، روز شنبه یازدهم آوریل اطلاع داد که با ابتلای ۳۵ مورد دیگر به ویروس کرونای جدید در استان، تعداد کل مبتلایان به ۱۴۴۵ مورد رسیده است.دکترهنری همچنین از درگذشت سه نفر خبر داد. تعداد درگذشتگان در استان با این ترتیب به ۵۸ نفر خواهد رسید.

او همچنین بار دیگر بر اهمیت سفر نکردن در آخر این هفته - حتی برای افرادی که به خانه های دوم میروند - تأکید کرد.

او گفت، اگرچه پارک های استان و برخی پارک ها و سواحل منطقه ای این هفته تعطیل هستند ، ولی او نمی خواهد دستور بسته شدن کامل مکانهای عمومی در فضای باز را صادر کند.

در حال حاضر ۱۳۴ نفر در بیمارستان بستری هستند که ۶۳ نفر از آنها در بخش مراقبتهای ویژه قرار دارند. شایان ذکر است که تاکنون ۹۰۵ نفر در بریتیش کلمبیا کاملاً بهبود یافته اند.

وی با بیان اینکه انتاریو و کبک درگیر چالش بزرگی هستند، گفت: "من هرگز این مرحله را " خوب "نخواهم نامید زیرا می دانیم که در معرض چالش های مداوم هستیم.

هم اکنون گستردگی شیوع بیماری در مناطق مختلف استان به این شرح است:

او همچنین بار دیگر بر اهمیت سفر نکردن در آخر این هفته - حتی برای افرادی که به خانه های دوم میروند - تأکید کرد.

او گفت، اگرچه پارک های استان و برخی پارک ها و سواحل منطقه ای این هفته تعطیل هستند ، ولی او نمی خواهد دستور بسته شدن کامل مکانهای عمومی در فضای باز را صادر کند.

در حال حاضر ۱۳۴ نفر در بیمارستان بستری هستند که ۶۳ نفر از آنها در بخش مراقبتهای ویژه قرار دارند. شایان ذکر است که تاکنون ۹۰۵ نفر در بریتیش کلمبیا کاملاً بهبود یافته اند.


وی با بیان اینکه انتاریو و کبک درگیر چالش بزرگی هستند، گفت: "من هرگز این مرحله را " خوب "نخواهم نامید زیرا می دانیم که در معرض چالش های مداوم هستیم.


- ۶۴۲ نفر در منطقه بهداشت ونکوور کوستال هلث Vancouver Coastal Health

- ۵۵۸ نفر در منطقه بهداشت فریزر هلث Fraser Health region

- ۸۴ نفر در منطقه بهداشت آیلند هلث Island Health region

- ۱۳۵ نفر مورد در منطقه اینتریرهلث Interior Health

- ۲۶ نفر مورد در شمال استانWhat are the symptoms of COVID-19?

Common symptoms include:

  • Fever.

  • Cough.

  • Tiredness.

But more serious symptoms can develop, including difficulty breathing and pneumonia.

What should I do if I feel sick?

Stay home. Isolate yourself and call your local public health authority or 811. Do not visit an emergency room or urgent care centre to get tested.

Find information about COVID-19 from the B.C. Centre for Disease Control.

Non-medical information about COVID-19 is available in B.C. from 7:30 a.m.-8 p.m. PT, seven days a week at 1-888-COVID19 (1-888-268-4319).

What can I do to protect myself?

  • Wash your hands frequently and thoroughly. Keep them clean.

  • Keep at least two metres away from people who are sick.

  • When outside the home, keep two metres away from other people.

  • Avoid touching your eyes, nose and mouth.

  • Masks won't fully protect you from infection, but can help prevent you from infecting others.

More detailed information on the outbreak is available on the federal government's website.