کرونا در بریتیش کلمبیا ۱۵ آوریل🔹 سراسر - بازگشت به زندگی عادی در بریتیش کلمبیا ممکن است هنوز راهی طولانی داشته باشد و این بستگی به ماندن در خانه، شستشوی دست ها و رعایت فاصله اجتماعی دارد.

دکتر بانی هنری چهارشنبه گفت در حالی که بریتیش کلمبیا موفق شده است عفونت و تعداد بستری شدگان کووید ۱۹ را در حد قابل کنترل نگه دارد ، اما ما هنوز در پایان کار نیستیم.او گفت که پیش بینی نمی کند هیچ کدام از محدودیت ها برای زندگی روزانه در دو یا حتی سه هفته آینده برداشته شود.

به گفته او مصونیت تنها می تواند از طریق یکی از این دو راه باشد : از طریق علاج عفونت بیماری یا از طریق ایجاد واکسن. تا آن زمان ، دوری گزیدن و شستشوی مکرر دست ، به عنوان یک قاعده باقی خواهد ماند.

در حال حاضر با افزوده شدن ۴۴ نفر به تعداد بیماران، مجموع آنها در استان به ۱۵۶۱ نفر رسیده است. ۷۵ تن نیز از بیماری درگذشته اند که درصد قابل توجهی از آنان مربوط به خانه های سالمندان است. تا چهارشنبه ۱۳۱ بیمار در بیمارستانهای این استان بستری هستند که حال ۵۹ نفر از آنان وخیم است. در ضمن ۹۵۵ بیمار بهبودی یافته اند.

دکتر بانی هنری گفت: "ما در هفته دوم بیماری توجه بیشتری به ارزیابی علائم افراد می کنیم."او افزود که زمان بحرانی بیماران کووید ۱۹ در حدود روزهای پنج ، شش و هفت بیماری آنها است که می توانند خیلی سریع به سراشیبی بیفتند.

هم اکنون گستردگی شیوع بیماری در مناطق مختلف استان به این شرح است:


- ۶۷۰ نفر در منطقه بهداشت ونکوور کوستال هلث Vancouver Coastal Health

- ۶۲۳ نفر در منطقه بهداشت فریزر هلث Fraser Health region

- ۹۲ نفر در منطقه بهداشت آیلند هلث Island Health region

- ۱۴۶ نفر مورد در منطقه اینتریرهلث Interior Health

- ۳۰ نفر مورد در شمال استان