کرونا در بریتیش کلمبیا ۲۷ آوریل

🔹 سراسر - دکتر بانی هنری مدیر بهداشت بریتیش کلمبیا و دکتر آدریان دیکس وزیر بهداشت استان امروز دوشنبه جدیدترین آمار بهداشتی استان را اطلاع رسانی کردند. بر این اساس در حال حاضر با افزوده شدن ۵۰ نفر به تعداد بیماران در چهل و هشت ساعت گذشته ، مجموع آمار مبتلایان به کووید ۱۹ در استان به ۱۹۹۸ نفر رسیده است. در مجموع ۱۰۳ تن نیز از بیماری فوت کرده اند که ۳ نفر آنان درگذشتگان چهل وهشت ساعت اخیر هستند. تا دوشنبه ۹۷ بیمار در بیمارستانهای این استان بستری هستند که حال ۳۶ نفر از آنان وخیم است. در ضمن ۱۱۹۰ بیمار بهبودی یافته اند.
هنری گفت استراتژی جدید انجام تست کرونا در بریتیش کلمبیا، که امکان آزمایش را برای همگان فراهم می کند ، امکان نظارت بیشتر بر شیوع بیماری را به وجود آورده است ، اما اکثر موارد تایید شده جدید کماکان به شیوع شناخته شده متصل هستند.

وی گفت که تعداد پایین بیماران در بریتیش کلمبیا برای استان امیدوار کننده است ، اما هرگونه لغو محدودیت در زندگی روزمره و فعالیت های تجاری، مستلزم برنامه ریزی دقیق، متناسب با رویکرد بریتیش کلمبیا است.

هنری گفت: "ما به آن زمان نزدیک می شویم که بتوانیم شروع به گشودن کنیم."

اما وی هشدار داد كه شکستن زنجیره انتقال بسیار مهم است.

"ما نمی توانیم اجازه دهیم نقاط پرخطر شعله ور شوند و پیرامون خود را تحت تأثیر قرار دهند."