کرونا در بریتیش کلمبیا ، ۷ آوریل🔹 سراسر-


در ۲۴ گذشته، استان بریتیش کلمبیا ۲۵ بیمار مبیتلا به کووید ۱۹ را شناسایی کرد و شاهد مرگ چهار بیمار در استان بود.


در حال حاضر و در مجموع، این استان ۱۲۹۱ بیمار شناسایی شده دارد و ۴۳ نفر را از دست داده است. از مجموع بیماران ۸۰۵ بیمار بهبود یافته اند. دکتر بانی هنری با اشاره به اعیاد قومی و مذهبی پیش رو بر لزوم رعایت فاصله اجتماعی تاکید کرد. وی گفت: اگرچه کاهش منحنی تعداد مبتلایان در این استان در روزهای اخیر دلگرم کننده است ولی این بدان معنا نیست که مردم نسبت به رعایت فاصله اجتماعی کم توجه شوند.وی از مردم خواست تا با همت مضاعف برای شکستن منحنی تعداد مبتلایان و نه "شکستن مقررات" در تعطیلات پایان هفته همراهی کنند.


با رعایت فاصله اجتماعی صد در صد توسط تک تک اعضای جامعه خواهیم توانست دیاگرام صعود بیماری را به خطی صاف تبدیل کنیم. بیایید در دو هفته آینده برای رسیدن به این هدف مشترک متحد شویم 
دکتر آدریان دیکس، و دکتر بانی هنری
"The evidence is clear: with every person in British Columbia 100 percent committed to physical distancing, we can flatten the curve. Over the next two weeks we must be united in this one goal."
B.C. provincial health officer Dr. Bonnie Henry and Minister of Health Adrian Dix

Subscribe to Our Newsletter

© 2023 by TheHours. Proudly created with Wix.com

با صفحات تلگرام و فیس بوک سراسر همه جا مطلع باشید

  • Instagram
  • telegram
  • Facebook سراسر

ENDtoENDMarketing.ca