کرونا در بریتیش کلمبیا ، ۷ آوریل🔹 سراسر-


در ۲۴ گذشته، استان بریتیش کلمبیا ۲۵ بیمار مبیتلا به کووید ۱۹ را شناسایی کرد و شاهد مرگ چهار بیمار در استان بود.


در حال حاضر و در مجموع، این استان ۱۲۹۱ بیمار شناسایی شده دارد و ۴۳ نفر را از دست داده است. از مجموع بیماران ۸۰۵ بیمار بهبود یافته اند. دکتر بانی هنری با اشاره به اعیاد قومی و مذهبی پیش رو بر لزوم رعایت فاصله اجتماعی تاکید کرد. وی گفت: اگرچه کاهش منحنی تعداد مبتلایان در این استان در روزهای اخیر دلگرم کننده است ولی این بدان معنا نیست که مردم نسبت به رعایت فاصله اجتماعی کم توجه شوند.وی از مردم خواست تا با همت مضاعف برای شکستن منحنی تعداد مبتلایان و نه "شکستن مقررات" در تعطیلات پایان هفته همراهی کنند.