کرونا در کانادا ۱۹ می

🔹 سراسر - مجموع تعداد بیماران شناسایی شده مبتلا به کووید ۱۹ در کانادا به ۸۰ هزار نفرو تعداد درگذشتگان به ۶ هزار نفر نزدیک شده است. بیش از شصت درصد از مرگ و میر و بیش از ۵۵ درصد مبتلایان به استان کبک اختصاص دارد.

در بریتیش کلمبیا تا امروز ۲۴۴۶ بیمار شناسایی و ۱۴۶ نفر فوت کرده اند. این در حالی است که در بیست و چهار ساعت گذشته فقط ۲ بیمار جدید شناسایی شده اما در همین مقطع زمانی ۳ نفر فوت کرده اند. از مجموع بیماران شناسایی شده ۱۹۷۵ نفر بهبودی یافته اند و پرونده ۳۲۵ بیمار هنوز باز است. ۱۲ نفر از اینان در بخش مراقبت های ویژه به سر میبرند.دکتر بانی هنری با توجه به بازگشایی بعضی مشاغل گفت که اگر احساس خطری داشتیم نسبت به کاهش سخت گیریها رضایت نمی دادیم. البته او هشدار داد که تمامی ضوابط باید رعایت شود

هم اکنون گستره شیوع بیماری در مناطق مختلف استان به این شرح است:

- ۸۸۳ نفر در منطقه بهداشت ونکوور کوستال هلث Vancouver Coastal Health

- ۱۱۹۶ نفر در منطقه بهداشت فریزر هلث Fraser Health region

- ۱۲۶ نفر در منطقه بهداشت آیلند هلث Island Health region

- ۱۸۱ نفر مورد در منطقه اینتریرهلث Interior Health

- ۶۰ نفر مورد در شمال استان