کرونا در کانادا ۲۲ آوریل


🔹 سراسر - تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در کانادا به عدد ۴۰ هزار نزدیک شد و تعداد درگذشتگان از ۲ هزار تن فراتر رفت. حدود نیمی از این مرگ و میرها در خانه های مراقبت طولانی مدت (خانه های سالمندان) بوده است ، که به ویژه در کبک و انتاریو به دلیل بیماری همه گیر به شدت آسیب دیده اند.از همین رو انتاریو به عنوان دومین استان کانادا درخواست کمک نظامی در خانه های سالمندان را کرده است.

در کبک که بیش از نیمی از بار بیماران را به دوش میکشد و پیشتر به نیروی نظامی متوسل شده است، تعداد "اقامتگاه های در وضعیت بحرانی" ، در هفته گذشته تقریباً دو برابر شده است و از ۴۹ به ۸۰ رسیده است.

امروز همچنین جاستین ترودو طریقه کمک های مالی را برای دانشجویان و جوانانی که به دلیل شیوع بیماری نمی توانند کار کنند اعلام کرد.