کرونا در کانادا، ۲ آوریل


۳۱ درصد افزایش بیماران و ۶۶ درصد افزایش کشته شدگان درچهل و هشت ساعت گذشته
🔹 سراسر - تعداد بیماران مبتلا به کرونا و آمار مرگ و میر ناشی از آن در کانادا سیر صعودی گرفته است. ظرف چهل و هشت ساعت گذشته ۲۶۷۱ بیمار جدید شناسایی و۵۸ تن درگذشته اند. به عبارت دیگر ۳۱ درصد افزایش بیماران و ۶۶ درصد افزایش کشته شدگان. در جدول جهانی نیز، جایگاه کانادا به رتبه سیزدهم در میان کشورهایی که بیشترین مبتلا را دارند صعود کرده است. هم اکنون کانادا با ۱۱۲۸۳ بیمار ( با احتساب مسافران کروز) و با ۱۶۶ کشته در نقطه عطف جدیدی در شیوع رو به رشد قرار گرفته است. جالب توجه اینکه دو استان کبک و انتاریو زودتر در مرحله رشد بیماران قرار گرفته و ۷۰ در صد کل بیماران کانادا و ۸۳ در صد کل درگذشتگان در این دو استان قرار دارند. هم اکنون از یک سو مقامات بهداشت عمومی برای کاهش سرعت شیوع بیماری در حال مبارزه هستند و از طرف دیگر بیمارستانها سعی در تجهیز خود برای مداوای تعداد بیماران مورد انتظار را دارند.جاستین ترودو، نخست وزیر، با ترغیب مردم به جدی گرفتن رعایت موارد بهداشتی و فاصله اجتماعی گفت: "اگر به پزشکان گوش فرا دهید ، اگر در خانه بمانید ، اگر از افراد دیگر دور باشید ، بیمارستان های ما تحت فشار قرار نمی گیرند."