کرونا در کانادا، ۲ آوریل


۳۱ درصد افزایش بیماران و ۶۶ درصد افزایش کشته شدگان درچهل و هشت ساعت گذشته
🔹 سراسر - تعداد بیماران مبتلا به کرونا و آمار مرگ و میر ناشی از آن در کانادا سیر صعودی گرفته است. ظرف چهل و هشت ساعت گذشته ۲۶۷۱ بیمار جدید شناسایی و۵۸ تن درگذشته اند. به عبارت دیگر ۳۱ درصد افزایش بیماران و ۶۶ درصد افزایش کشته شدگان. در جدول جهانی نیز، جایگاه کانادا به رتبه سیزدهم در میان کشورهایی که بیشترین مبتلا را دارند صعود کرده است. هم اکنون کانادا با ۱۱۲۸۳ بیمار ( با احتساب مسافران کروز) و با ۱۶۶ کشته در نقطه عطف جدیدی در شیوع رو به رشد قرار گرفته است. جالب توجه اینکه دو استان کبک و انتاریو زودتر در مرحله رشد بیماران قرار گرفته و ۷۰ در صد کل بیماران کانادا و ۸۳ در صد کل درگذشتگان در این دو استان قرار دارند. هم اکنون از یک سو مقامات بهداشت عمومی برای کاهش سرعت شیوع بیماری در حال مبارزه هستند و از طرف دیگر بیمارستانها سعی در تجهیز خود برای مداوای تعداد بیماران مورد انتظار را دارند.جاستین ترودو، نخست وزیر، با ترغیب مردم به جدی گرفتن رعایت موارد بهداشتی و فاصله اجتماعی گفت: "اگر به پزشکان گوش فرا دهید ، اگر در خانه بمانید ، اگر از افراد دیگر دور باشید ، بیمارستان های ما تحت فشار قرار نمی گیرند."


با رعایت فاصله اجتماعی صد در صد توسط تک تک اعضای جامعه خواهیم توانست دیاگرام صعود بیماری را به خطی صاف تبدیل کنیم. بیایید در دو هفته آینده برای رسیدن به این هدف مشترک متحد شویم 
دکتر آدریان دیکس، و دکتر بانی هنری
"The evidence is clear: with every person in British Columbia 100 percent committed to physical distancing, we can flatten the curve. Over the next two weeks we must be united in this one goal."
B.C. provincial health officer Dr. Bonnie Henry and Minister of Health Adrian Dix

Subscribe to Our Newsletter

© 2023 by TheHours. Proudly created with Wix.com

با صفحات تلگرام و فیس بوک سراسر همه جا مطلع باشید

  • Instagram
  • telegram
  • Facebook سراسر

ENDtoENDMarketing.ca