کرونا در کجای بریتیش کلمبیا شایع تر شده است؟کرونا در کجای بریتیش کلمبیا شایع تر شده است؟

🔹 با جمع بندی آمار منتشره، تفکیک شیوع بیماری کرونا در مناطق مختلف بهداشت بریتیش کلمبیا به این شرح است:

۱- منطقه بهداشت کوستال هلث ۳۳ مورد ( 9 مورد در آسایشگاه لین ولی)

۲- منطقه بهداشت فریزر۱۵ مورد

۳- منطقه بهداشت آیلند هلث ۱ مورد

۴- منطقه بهداشت اینتریر هلث ۱ مورد

۵- منطقه بهداشت نورثرن هلث ۰ مورد

۶- نامشخص ۳ مورد