کرونا در کنفرانس دندانپزشکی پاسیفیک

🔹 اداره بهداشت "ونکوور کوثتال هلث" Vancouver Coastal Health ، به افرادی که هفته گذشته در کنفرانس دندانپزشکی پاسیفیک Pacific Dental Conference حضور داشتند ، هشدار داد که آزمایش کرونای یکی از شرکت کنندگان مثبت است.

این کنفرانس ، که هر ساله در مرکز همایش های ونکوور با عنوان "یکی از بزرگترین کنفرانس های دندانپزشکی در آمریکای شمالی" برگزار می شود ، متشکل از ۱۴۰۰۰ شرکت کننده ، غرفه دار ، سخنران و کارمند است.

یک مقام بهداشت گفت که فرد آلوده در ۶ مارس بین ساعت ۲ تا ۴ بعد از ظهر در کنفرانس شرکت کرده است.

اداره بهداشت در عین حال خاطر نشان کرد که این فرد در حال بهبودی در خانه است و خطری برای جامعه یا مرکز همایش های ونکوور ندارد.