کناره گیری برنی سندرز از انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا🔹 سراسر-برنی سندرز، سناتور و عضو حزب دموکرات ایالات متحده آمریکا از ادامه رقابت‌ برای ریاست جمهوری این کشور انصراف داد. آقای سندرز به دلیل مواضع متفاوت و غیرمعمول اقتصادی و اجتماعی‌اش در جامعه آمریکا، از سوی منتقدانش سوسیالیست توصیف می‌شود. سندرز دیدگاههای بسیار متفاوتی برای سیاست خارجی آمریکا به ویژه در قبال ایران دارد و اخیرا از دولت آمریکا خواسته بود تا تحریم های ایران در شرایط همه گیری کرونا لغو شود.


با کناره‌گیری سندرز، میدان انتخابات برای "جو بایدن" از حزب دموکرات برای رقابت با دونالد ترامپ هموار شد.‌