کوید ۱۹ در کانادا ،۱۶ مارس ساعت ۶ صبح

سراسر- مطابق آخرین به روز رسانی بیماری کوید ۱۹ در کانادا در ساعت ۶:۰۰ روز دوشنبه ۱۶ مارس با شناسایی ۱۷ مورد مبتلا در آلبرتا و ۳ مورد جدید در انتاریو تعداد بیماران به ۳۲۴ مورد افزایش یافته است. خوشبختانه تا زمان ارایه این آمار هیچ مورد جدید ابتلا بریتیش کلمبیا و سایر استانها افزوده نشده است.

این آمار در برگیرنده واقعیات زیر است:

۵۱ درصد موارد زن هستند

۳۱ درصد موارد ۶۰ سال و بیشتر دارند

۱۳ درصد موارد در بیمارستان بستری شده اند

۱ نفر بر اثر بیماری کوید ۱۹ درگذشت

۷۴ درصد موارد مسافر و ۶ د رصد تماس نزدیک مسافران هستند
onset of illness occurred between January 15 and March 13, 2020

51% of cases are female

31% of cases are 60 years old and over

13% of cases have been hospitalized

1 person has died of COVID-19

74% of cases are travellers and 6% are close contacts of travellers

با رعایت فاصله اجتماعی صد در صد توسط تک تک اعضای جامعه خواهیم توانست دیاگرام صعود بیماری را به خطی صاف تبدیل کنیم. بیایید در دو هفته آینده برای رسیدن به این هدف مشترک متحد شویم 
دکتر آدریان دیکس، و دکتر بانی هنری
"The evidence is clear: with every person in British Columbia 100 percent committed to physical distancing, we can flatten the curve. Over the next two weeks we must be united in this one goal."
B.C. provincial health officer Dr. Bonnie Henry and Minister of Health Adrian Dix

Subscribe to Our Newsletter

© 2023 by TheHours. Proudly created with Wix.com

با صفحات تلگرام و فیس بوک سراسر همه جا مطلع باشید

  • Instagram
  • telegram
  • Facebook سراسر

ENDtoENDMarketing.ca