کوید ۱۹ در کانادا ،۱۶ مارس ساعت ۶ صبح

سراسر- مطابق آخرین به روز رسانی بیماری کوید ۱۹ در کانادا در ساعت ۶:۰۰ روز دوشنبه ۱۶ مارس با شناسایی ۱۷ مورد مبتلا در آلبرتا و ۳ مورد جدید در انتاریو تعداد بیماران به ۳۲۴ مورد افزایش یافته است. خوشبختانه تا زمان ارایه این آمار هیچ مورد جدید ابتلا بریتیش کلمبیا و سایر استانها افزوده نشده است.

این آمار در برگیرنده واقعیات زیر است:

۵۱ درصد موارد زن هستند

۳۱ درصد موارد ۶۰ سال و بیشتر دارند

۱۳ درصد موارد در بیمارستان بستری شده اند

۱ نفر بر اثر بیماری کوید ۱۹ درگذشت

۷۴ درصد موارد مسافر و ۶ د رصد تماس نزدیک مسافران هستند
onset of illness occurred between January 15 and March 13, 2020

51% of cases are female

31% of cases are 60 years old and over

13% of cases have been hospitalized

1 person has died of COVID-19

74% of cases are travellers and 6% are close contacts of travellers