گزارشی از آمادگی بیمارستانی در بریتیش کلمبیا در مقابله با کرونا


سراسر - دکتر بانی هنری مدیر بهداشت بریتیش کلمبیا خوشبین است که تدابیر اتخاذ شده برای فاصله گیری اجتماعی ، به "متعادل کردن" انتشار کرونا ویروس کمک کند ، اما هشدار می دهد که هنوز این خطر وجود دارد که بیمارستانها مملو از بیماران شوند.


روز جمعه ، دکتر بانی هنری ، مسئول بهداشت استان ، داده های مدل سازی شده ای

را منتشر کرد که نشان می دهد همزمان با ادامه این بیماری هر اتفاقی ممکن است تحت سناریوهای مختلف رخ دهد.
براساس داده ها ، نرخ انتقال در استان به دلیل مسافت فیزیکی و محدودیت های مسافرت از ۲۴ درصد به ۱۲ درصد کاهش یافته است. یعنی یک خوش بینی با احتیاط وجود دارد.


برای تهیه سناریوهای احتمالی در این استان از سه الگوی "هوبی چین " ، "شمال ایتالیا" و "کره جنوبی" استفاده شده است.

نرخ انتقال در کره جنوبی نسبت به بریتیش کلمبیا کمتر بوده است. با استفاده از سناریوی کره جنوبی ، استان در بخش مراقبت های ویژه و دستگاهها ی اکسیژن از امکانات کافی برخوردار است.

با فرض قرار گرفتن در الگوی استان هوبی چین، استان از نظر دستگاه اکسیژن مشکلی نخواهد داشت ولی به بخش مراقبت های ویژه بیشتری در بیمارستانها نیاز خواهد بود.

اما مقایسه با الگوی ایتالیا نگران کننده است. در آن سناریو ، در بیمارستانهای بزرگ کمبود ۱۸۲ تخت ICU وجود خواهد داشت که استان را ملزم به استفاده از فضاهای خارج از بخش مراقبت های ویژه می کند.

در این صورت این استان موظف است از همه سایتها برای رفع تقاضای تخت بیمارستانی و افزایش حمل و نقل بیماران بین سایتها استفاده کند.

بریتیش کلمبیا هم اکنون و بر اساس آمار روز پنجم مارس بیش از ۱۲۰۰ دستگاه اکسیژن در اختیار دارد و ۱۲۰ مورد دیگر نیز سفارش داده شده است.

آدرین دیکس وزیر بهداشت استان ابراز امیدواری کرد که از نظر دستگاه اکسیژن و بخش مراقبت های ویژه مشکلی پیش نیاید، حتی اگر این استان از الگوی جهش بیماری در ایتالیا تبعیت کند.
Global News reported that , B.C.’s top doctor says she is optimistic that social-distancing measures put in place are B.C. ‘cautiously optimistic’ about COVID-19 forecast, but warns hospitals could still be overwhelmed helping to “level off” the spread of the novel coronavirus On Friday, provincial health officer Dr. Bonnie Henry released modelling data that shows what could happen under different scenarios as the pandemic continues. According to provincial data, B.C.’s transmission rate has dropped from 24 per cent to 12 per cent due to physical distancing and travel restrictions. “That tells us we are cautiously optimistic. We are levelling off,” Henry said. “I am recognizing we are still having ongoing transmission in our community. We are doing a lot of testing and we are seeing cases arise. It is the next two weeks where we would like to see flattening and then decreasing after that.” To prepare for possible scenarios, the province has looked at spread in China’s Hubei province, northern Italy, and South Korea. British Columbia has more than 1,200 ventilators available and an additional 120 have been ordered since inventory was done on March 5. According to the province, 348 ventilators are currently available in B.C.’s 17 large hospitals, which have been designated as COVID-19 hospitals. “What we are trying to do is establish our system so everyone gets the best chance to prevent death,” Henry said. According to the province, transmission rates in South Korea have been lower than those in B.C. Using that scenario, the province has enough room in intensive care units and enough ventilators. If B.C. were to experience a Hubei-style outbreak, there would be more patients in intensive care in the large hospitals than there are beds, but there would be enough ventilators. An outbreak similar to the one in northern Italy has B.C. health officials worried. In that scenario, there would be a shortage of 182 ICU beds in the big hospitals, requiring the province to use additional auxiliary space outside the ICU. The province would be required to use all sites to meet bed demand and implement increased transportation of patients between sites. “All of this buys us time … for a vaccine,” Henry said. “Our outbreak will be different. It will be ours. It will be unique from all of these. But this gives us the way to focus the attention and understand where we may be and get people to think about how we might do this.” B.C. is the first province in the country to release its modelling information on COVID-19.