یا اوضاع اقتصادی رو به عادی شدن پیش میرود؟


🔹 سراسر - بانک کانادا در حال پایان دادن به سه برنامه اضطراری است که برای پشتیبانی از موسسات مالی در روزهای ابتدایی بیماری همه گیر راه اندازی کرد، چرا که اوضاع اقتصادی رو به عادی شدن پیش رفته و تقاضا برای هر سه برنامه رو به کاهش رفته است.

بانک کانادا روز پنجشنبه اعلام کرد که از ۲۶ اکتبر دو برنامه "تسهیلات خرید پذیرش بانکداران" یا BAPF و برنامه خرید وام های رهنی کانادا یا CMBPP را تعطیل خواهد . بانک مرکزی همچنین میزان عملیات برنامه دیگری که به عملیات Term Repo معروف است را به نصف کاهش خواهد دادهد.

این برنامه ها به عنوان راهی برای اطمینان از دسترسی شرکت های مالی به نقدینگی، ایجاد توانایی اعطای وام به متقاضیان و مشاغل معتبر و ایجاد خط اعتباری راه اندازی شده بودند.بانک مرکزی همچنین اعلام کرد آماده است از ماه مارس هفته ای حداکثر پانصد میلیون دلار وام مسکن بپردازد.

با این حال این بانک اعلام کرد که در صورت تغییر اوضاع، امکان بازگشایی مجدد برنامه ها متصور خواهند بود: "بانک همچنان متعهد به تامین نقدینگی در صورت لزوم برای حمایت از عملکرد سیستم مالی کانادا است."