سقوط ارزش سهام در اثر کرونا

Updated: Feb 25

امروز، دوشنبه ارزش سهام داوو جونز 2.86 درصد کاهش یافت و منجر به افت 830 واحدی ارزش آن شد.به دنبال گسترش ویروس کرونای جدید و ضربه ای که به اقتصاد چین وارد آمد، نگرانی از گسترش آسیب اقتصاد جهانی هم رو به فزونی است.

امروز، دوشنبه ارزش سهام داوو جونز 2.86 درصد کاهش یافت و منجر به افت 830 واحدی ارزش آن شد.

بازار سهام اس اند پی 500 هم 2.82 درصد معادل 90 واحد، سقوط ارزش داشت و نمودار بازار بورس نزدک هم 3.32 درصد معادل 314 واحد رو به پایین حرکت کرد.

تعداد رو به تزاید مبتلایان به کرونای جدید در خارج از چین، باعث شد تا شوکی را به بازار مالی جهان وارد سازد و سرمایه گذاران را وادار سازد تا ارزیابی جدیدی از تاثیرات شیوع این ویروس داشته باشند.

هرچند که آنها معتقدند این تاثیرات کوتاه مدت خواهد بود.

علاوه بر بازار آمریکا، سهام ایتالیا به دلیل گسترش کوید-19 و تایید 152 مورد مبتلا به این ویروس، حدود 5.84 درصد معادل 1945 واحد سقوط کرد.

“تعداد رو به تزاید مبتلایان به کرونای جدید در خارج از چین، باعث شد تا شوکی را به بازار مالی جهان وارد سازد و سرمایه گذاران را وادار سازد تا ارزیابی جدیدی از تاثیرات شیوع این ویروس داشته باشند.با رعایت فاصله اجتماعی صد در صد توسط تک تک اعضای جامعه خواهیم توانست دیاگرام صعود بیماری را به خطی صاف تبدیل کنیم. بیایید در دو هفته آینده برای رسیدن به این هدف مشترک متحد شویم 
دکتر آدریان دیکس، و دکتر بانی هنری
"The evidence is clear: with every person in British Columbia 100 percent committed to physical distancing, we can flatten the curve. Over the next two weeks we must be united in this one goal."
B.C. provincial health officer Dr. Bonnie Henry and Minister of Health Adrian Dix

Subscribe to Our Newsletter

© 2023 by TheHours. Proudly created with Wix.com

با صفحات تلگرام و فیس بوک سراسر همه جا مطلع باشید

  • Instagram
  • telegram
  • Facebook سراسر

ENDtoENDMarketing.ca